วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

หนังสือ นิทาน เรื่อง สตอเบอรี่ 
หนังสือ นิทาน เรื่อง สตอเบอรี่


แต่งโดย นางสาวนันตภรณ์ แสงเกตุ
จำนวน 14 หน้า

เรื่องย่อ มีนักเรียนห้องหนึ่งเวลาทำงานในห้องก็สามัคคีกันดี แต่เมื่อเวลาอาจารย์ให้ทำงานกลุ่ม พวกเขาก็ไม่ช่วยกัน คือ อาจารย์ให้ทำงานกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่เมื่อมีสมาชิกไม่ครบพวกเขาก็ไปจับฉลากทำงาน  จนหมดทั้ง 4 หัวข้อทำให้เพื่อนๆ ที่มีสมาชิกครบแล้วต้องไปสะลายตัวเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆกลุ่มอื่น แต่แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนให้อยู่ด้วยเลย สุดท้ายกลุ่มของหัวหน้าก็มาชวนให้ไปอยู่ด้วย
หน้าที่ 1.
หน้าที่ 2.
หน้าที่ 3.
หน้าที่ 4.
หน้าที่ 5.
หน้าที่ 6.
หน้าที่ 7.

หน้าที่ 8.

หน้าที่ 9.

หน้าที่ 10.

หน้าที่ 11.
หน้าที่ 12.
หน้าที่ 13.
หน้าที่ 14.
 
ดาวโหลดไฟล์ได้ คลิกที่นี้
          ขอแนะนำบล็อกที่รวบรวมผลงานหนังสือนิทานอีบุ้ค (e-book) หรือหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานทั้งหมดจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการศึกษา สอนโดย อาจารย์อัจฉริยะ วะทา โดยบล็อกนี้มีชื่อว่า atinno.blogspot.com
มีหนังสือนิทานอีบุ้คที่เป็นฝีมือของนักศึกษาในหลายๆ สาขา หลายเรื่องน่าอ่านและสามารถโหลดเก็บไว้หรือนำไปสอนได้ด้วย
         นอกจากนี้ก็ยังรวมผลงานการจัดทำบล็อกของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จัดทำเพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจไว้มากมาย

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอแนะนำบล็อกที่รวบรวมผลงานหนังสือนิทานอีบุ้ค (e-book) หรือหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานทั้งหมดจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการศึกษา สอนโดย อาจารย์อัจฉริยะ วะทา โดยบล็อกนี้มีชื่อว่า atinno.blogspot.com
    มีหนังสือนิทานอีบุ้คที่เป็นฝีมือของนักศึกษาในหลายๆ สาขา หลายเรื่องน่าอ่านและสามารถโหลดเก็บไว้หรือนำไปสอนได้ด้วย

    นอกจากนี้ก็ยังรวมผลงานการจัดทำบล็อกของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จัดทำเพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจไว้มากมาย

    ตอบลบ